Trademark Partners | 4 lipca, 2023 | Czas czytania: 2 minuty

W końcu jest! Zawieszenie postępowania pomoże w ochronie marki w Chinach.

Duża rzecz się wydarzyła w Chinach. Choć trudno w to uwierzyć do tej pory oficjalnie zawieszenie postępowania nie było elementem procedur związanych z ochroną znaków towarowych. To stanowiło sporą barierę w skomplikowanych przypadkach z uzyskaniu rejestracji marki za Wielkim Murem. Właśnie się to zmienia! Przedsiębiorco, doczytaj do końca.

W czerwcu 2023 roku wdrożono zmiany w prawie, na podstawie których będzie firmom łatwiej ubiegać się o ochronę logo. Wprowadzono bowiem możliwość zawieszenie postępowania. Jest szansa, że dzięki temu znacząco obniżą się koszty uzyskania ochrony znaku towarowego w Chinach w trudnych przypadkach.

Czym jest zawieszenie postępowania?

Zawieszenie postępowania jest to sytuacja, w której na wniosek strony urząd czasowo zawiesza rozpatrywane danego wniosku. Taka potrzeba może powstać, gdy chcesz walczyć o rejestrację lub odzyskanie praw do swojego znaku towarowego. Wtedy należy podjąć dwa kroki.

  • pierwszy to wniosek o wygaszenie lub unieważnienie praw do przeciwstawnego znaku towarowego lub do twojego znaku zarejestrowanego przez nieuprawnioną osobę trzecią;
  • drugi to zgłoszenie przez ciebie, twojego znaku do ochrony.

Co się działo potem z tymi wioskami do chińskich urzędu ds. znaków towarowych?

Urząd rozpatrywał oba wnioski równolegle, niezależnie od siebie. Proces wygaszania lub unieważniania praw do znaku trwa zazwyczaj minimum 10-12 miesięcy. To za długo, bo werdykt w sprawie wniosku o rejestrację miał swój finał maksymalnie po 3 miesiącach. Czyli w momencie gdy urząd analizował czy może udzielić ochrony twojemu znakowi, wciąż istniała prawna przeszkoda do udzielenia mu ochrony, ponieważ formalnie wygaszany znak dalej miał trwającą ochronę prawną. Mimo, że wnioskowaliśmy o jej wygaszenie.

Twoja aplikacja o rejestrację upadała. I co dalej?

Jak było do tej pory?

Do tej pory po otrzymaniu odmowy można było złożyć odwołanie, którego los był jednak przesądzony. Co więcej zdarzało się, że nawet ono rozpatrywane było jeszcze w momencie, gdy wygaszany znak w dlaszym ciągu miał status „chroniony”. Trzeba było ponownie składać wniosek o ochronę, co ponownie wiązało się z kosztami.

Ale teraz to się zmieni.

A jak będzie teraz?

Po zmianie prawa, gdy w opisanej sytuacji twój znak dostanie odmowę, będzie możliwość wstrzymania biegu (zawieszenie postępowania) procesu ubiegania się o ochronę znaku do momentu, gdy prawo ochronne wygaszanego znaku wygaśnie. Dzięki temu nie będziesz musieć ponosić dodatkowych kosztów związanych z ponownym zgłaszaniem znaku, tylko po to, żeby utrzymać ciągłość jego zgłoszenia.

Co to wszystko dla mnie znaczy?

Zawieszenie postępowania to bardzo przydatna funkcja w procesach związanych ze znakami towarowymi. Oznacza ona dla zgłaszających znaczne ułatwienie w walce o ochronę znaków towarowych w sytuacjach, gdy musisz walczyć o to w kilku instancjach. To pomoże obniżyć koszty skomplikowanych postępowań i na pewno skróci czas niezbędny do uzyskania ochrony w Chinach.

Oceniamy zmiany w prawie bardzo pozytywnie. Z naszego doświadczenia wynika, że bariera czasu i kosztów była zbyt wielka dla niejednego przedsiębiorcy.

Jeśli masz nierozwiązany problem ze swoim znakiem towarowym w Chinach, skontaktuj się z nami. Wiemy jak to ogarnąć.

Infografika z egzotycznym widokiem - Czy warto rejestrować znak towarowy w Indiach?

Czy warto rejestrować znak towarowy w Indiach?

Azja to świetne i perspektywiczne miejsce do robienia biznesu. O tym nie trzeba przekonywać krajów ex-kolonizatorów, najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. Oni to wiedzą. Jest też druga grupa państw, mniej ekspansywnych, dla której przez długie dekady na ekonomicznej mapie świata Azja pozostawała jakby niewidzialna. Co najwyżej zwykło się uważać, że jeździ się tam na wakacje a […]

Infografika - czy rejestracja marki w Chinach jest ważna w Makau i w Hongkongu

Czy rejestracja marki w Chinach jest ważna w Makau i w Hongkongu?

Trwający kilka dekad spektakularny wzrost gospodarczy w Chinach nie umknął uwadze tysiącom ekspansywnych firm. Jedne przenosiły produkcję w ten tańszy wówczas region świata. Inni uruchamiali projekty eksportu za Wielki Mur. Są też firmy o najszerszym spojrzeniu na Azję, które dostrzegły Chinach przyczółek dalszej ekspansji azjatyckiej. Niezależnie od scenariusza, powodzenie stabilnego, długoterminowego biznesu w dużej mierze […]

SPAM z chińskiej kancelarii dot. twojego znaku towarowego

Chińska kancelaria SPAMuje twojego maila o twoim znaku towarowym? Nie wiesz czy to fejk? Przeczytaj, sporo tu wyjaśniamy.