Trademark Partners | 18 lutego, 2024 | Czas czytania: 2 minuty

Czy rejestracja marki w Chinach jest ważna w Makau i w Hongkongu?

Trwający kilka dekad spektakularny wzrost gospodarczy w Chinach nie umknął uwadze tysiącom ekspansywnych firm. Jedne przenosiły produkcję w ten tańszy wówczas region świata. Inni uruchamiali projekty eksportu za Wielki Mur. Są też firmy o najszerszym spojrzeniu na Azję, które dostrzegły Chinach przyczółek dalszej ekspansji azjatyckiej.

Infografika - czy rejestracja marki w Chinach jest ważna w Makau i w Hongkongu

Niezależnie od scenariusza, powodzenie stabilnego, długoterminowego biznesu w dużej mierze zależy od dobrego przygotowania organizacji do prowadzenia interesów w Chinach. Rejestracja znaków znaków towarowych to jedno z pierwszym zadań poprzedzających biznes z Chińczykami. Dość często pojawiają się pytania czy:

czy rejestracja znaku towarowego w Chinach oznacza też automatycznie jego ochronę w Makau i w Hongkongu ?

Oddzielne jurysdykcje prawne Makau i Hongkong’u

W kontekście ochrony znaków towarowych Chiny kontynentalne, Makau oraz Hongkong stanowią osobne jurysdykcje. Oznacza to, że każde z tych terytoriów stanowi przyjął własny system prawny i regulacje dotyczące własności intelektualnej, choć oczywiście co do samej idei są one podobne. W Chinach ochrona właśności intelektualnej to zadanie Krajowej Administracji Własności Intelektualnej (CNIPA – China Intellectual Property Administration).

W przypadku dużo mniejszych obszarów Makau i Hongkongu za ochronę własności intelektualnej odpowiadają dedykowane departamenty przynależne do odpowiedników ministerstw rozwoju gospodarczego. Są to odpowiednio: Directorate for Economic and Technological Development (DSEDT) oraz Hong Kong Intellectual Property Department (HKIPD).

Czy ochrona prawna znaku towarowego w Chinach jest ważna w Makau i Hongkongu?

Chiny zaadoptowały model „jeden kraj, dwa systemy” w odniesieniu do Makau i Hongkongu. Polega on na istnieniu różnych systemów prawnych w ramach jednego organizmu państwowego. A zatem prawa ochronne nabyte w Chinach kontynentalnych nie obowiązują na tych terytoriach. Chcąc zapewnić ochronę marki w tych dwóch specjalnych regionach, należy złożyć osobne wnioski o ochronę. Przy czym w przypadku sporów prawnych, ochrona prawa znaku w Chinach kontynentalnych, może okazać się istotnym elementem strategii walki, np. o odzyskiwanie praw do znaku na terytorium któregoś z omawianych specjalnych regionów administracyjnych. Ale sama w sobie nie stanowi rejestracji i praw wyłączność używania znaku na żadnym z nich.

Rejestracja marki w Hongkongu. Czy jest konieczna, żeby móc sprzedawać do Chin?

Firmy uruchamiające handel online w formule cross border powinny wziąć pod uwagę jeszcze jeden aspekt, często pomijany w planowaniu ochrony znaków. Chodzi o formułę handlu internetowego cross-border w Chinach (tak, tu nie ma błędu, chodzi o Chiny kontynentalne). Formuła ta pozwala firmom ulokowanym za granicą sprzedawać produkty detaliczne wprost chińskiemu konsumentowi (więcej o tym modelu handlu można znaleźć tutaj). Za dostawę odpowiada chińska firma kurierska. Pobiera produkt z magazynu w strefie transgranicznej, przekazując konsumentowi zazwyczaj w ciągu jednego dnia. Najciekawsze jest to, że w tym modelu, Hongkong jest traktowany jako „zagranica” i dlatego firmy ecommerce rejestrują na tym terenie swoje siedziby.

Jaki ma to związek ze znakami towarowymi? Otóż, skoro cały biznes ecommerce cross-boder sprzedaje Chińczykom formalnie w Hongkongu i z Hongkongu, to i znaki towarowe powinny być zarejestrowane na tym terytorium.

Jak długo trwa ochrona znaku w Makau i Hongkongu?

Z uwagi na osobne regulacje prawne pomiędzy Chinami kontynentalnymi a Makau czy Hongkongiem istnieją pewne różnice w rejestracji znaków towarowych. Jedną z nich jest sam sposób aplikacji o ochronę, którego adresatem osobne urzędy, właściwe dla każdego z tych obszarów. Drugim są detale dotyczące długości ochrony. O ile znak w Chinach czy Hongkongu chroniony jest przez 10 lat, o tyle w Makau tylko przez siedem.

Różnic jest więcej, jednak niezależnie od nich w Trademark Partners dobrze wiemy jak rejestrować znaki na każdym z tych terytoriów.

Czy chiński certyfikat rejestracji marki jest też ważny na Tajwanie?" oraz zdjęciem kolorowej rzeźby smoka na Tajwanie - logo Trademark Partners

Czy chiński certyfikat rejestracji marki jest też ważny na Tajwanie?

Planujesz ekspansję swojej marki na Tajwan, ale zastanawiasz się, czy chiński certyfikat rejestracji marki będzie tam honorowany? Dowiedz się, jakie kroki należy podjąć, aby chronić swoją markę na tajwańskim rynku.

Infografika ze zdjęciem azjatyckich budynków - Czy warto zastrzec znak towarowy na Tajwanie i jak to zrobić?

Czy warto zastrzec znak towarowy na Tajwanie i jak to zrobić?

Czy warto zastrzec znak towarowy na Tajwanie? Oczywiście! To krok, który może przynieść wiele korzyści. Zastrzeżenie znaku towarowego to nie tylko formalność, ale także strategiczny ruch dla Twojej marki. Sprawdź, jak to zrobić!

Infografika z egzotycznym widokiem - Czy warto rejestrować znak towarowy w Indiach?

Czy warto rejestrować znak towarowy w Indiach?

Azja to świetne i perspektywiczne miejsce do robienia biznesu. O tym nie trzeba przekonywać krajów ex-kolonizatorów, najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. Oni to wiedzą. Jest też druga grupa państw, mniej ekspansywnych, dla której przez długie dekady na ekonomicznej mapie świata Azja pozostawała jakby niewidzialna. Co najwyżej zwykło się uważać, że jeździ się tam na wakacje a […]