Trademark Partners | 3 kwietnia, 2022 | Czas czytania: 2 minuty

Jak sprawdzić czy moja marka jest już zarejestrowana w Chinach?

Dlaczego należy upewnić się czy nasza marka została już wcześniej zarejestrowana w Chinach? Czy jeśli moje logo nie było prezentowane za Wielkim Murem to czy może okazać się, że ktoś je tam już zarejestrował? Jak to sprawdzić?

Sprawdzenia czy nasza marka nie została już wcześniej zgłoszona do ochrony w Chinach dokonuje się w publicznie dostępnej bazie znaków towarowych prowadzonej przez Chiński Urząd ds. Znaków Towarowych. To nie tylko dobra praktyka w ramach analizy rynku ale też zabezpieczenie siebie samego przed ryzykiem naruszenia spraw własności intelektualnej innej osoby. W Chinach obowiązuje prawo, że każdy ma może zgłosić znak towarowy do ochrony jeśli tylko zgłosi odpowiedni wniosek jako pierwszy. Panuje tam bowiem zasada “kto pierwszy ten lepszy”, co oznacza, że urząd w pierwszej kolejności rozpatruje wniosek o rejestrację osoby, która pierwsza zaaplikowała o rejestrację marki. Aplikować mogą osoby prawne i fizyczne, zarówno Chińczycy jak i osoby zza granicy. Możliwa jest sytuacja, gdy pomimo, że nigdy nie byłeś(aś) w Chinach i nigdy nie prezentowałeś(aś) tam swojego logo zostało ono już zgłoszone do ochrony prawnej. Potencjalnie ktoś trzeci mógł zdefiniować takie same brzmienie marki jak twoja. Ale mogło być też tak, że osoba do tego niepowołana zgłosiła twój znak do ochrony w Chinach działając w złej wierze.

Jak sprawdzić czy mój znak został zgłoszony wcześniej do ochrony w Chinach?

Jedynym oficjalnym miejscem do sprawdzenia statusu znaku towarowego jest baza danych znaków towarowych prowadzona przez Chiński Urząd ds. Znaków Towarowych (nazwa angielska urzędu: China National Intellectual Property Administration). Weryfikacji można dokonać samemu bo baza jest publicznie dostępna, jednak lepiej zlecić to podmiotowi wyspecjalizowanemu posiadającemu dostęp do niej z Chin i bogate doświadczenie w branży.

Analiza bazy znaków pozwala na weryfikację m.in.:

  • czy wcześniej inna osoba złożyła do urzędu wniosek o rejestrację identycznego lub podobnego znaku towarowego w danej klasie;
  • danych osoby zgłaszającej znak;
  • statusu zgłoszenia, tj. np. czy procedura jest w toku czy postępowanie zakończyło się udzieleniem rejestracji znaku a może urząd odmówił ochrony logo;
  • daty, kiedy wniesiono o rejestrację znaku;
  • okresu czasu, w którym znak ma udzieloną ochronę;
  • zakresu produktów chronionych w ramach danego oznaczenia;

Czy jest możliwe, że znak został zgłoszony do rejestracji w Chinach a informacja o tym wciąż nie widnieje w bazie danych Urzędu ds. Znaków Towarowych?

Zgłoszeń do bazy danych znaków towarowych dokonuje się już w większości przypadków elektronicznie. Mimo tego zawarte w bazie danych informacje nie są odświeżane w czasie rzeczywistym. Nowe wpisy pojawiają się z opóźnieniem nawet kilkunastu dni. Zatem może się zdarzyć, że zobaczysz swoją aplikację dopiero po pewnym czasie. Oznacza to także, że robione na dany moment analizy stanu bazy znaków towarowych w Chinach mogą nie zawierać zgłoszeń, które wpłynęły w ostatnich kilku lub nawet kilkunastu dni przed sporządzeniem analizy.

O czym warto pamiętać, zakładając biznes w Chinach?

O czym warto pamiętać, zakładając biznes w Chinach?

Wejście na chiński rynek, to fascynująca, ale także i wymagająca podróż. Chociaż taka ekspansja może przynieść wiele korzyści, warto dobrze zaplanować każdy krok tego przedsięwzięcia. Dzięki temu można uniknąć wielu urzędowych komplikacji związanych z zakładaniem biznesu w Chinach.

GUCCI z papieru. Dom mody ostrzega sklepy w Hongkongu

Święto Qingming ( chiń. 清明节) – inaczej znane jako chińskie święto zmarłych – to jeden z najstarszych i najważniejszych uroczystych dni w Państwie Środka. Zgodnie z ludowymi wierzeniami tułające się po śmierci dusze nie uwalniają się od ludzkich potrzeb. Odczuwają głód, zimno i pragnienie. Niedogodności życia pozagrobowego można jednak złagodzić poprzez odpowiednie rytuały. I to właśnie jeden z owych rytuałów wzbudził czujność włoskiego producenta dóbr luksusowych.

iPad. Jabłko niezgody między Apple a Proview

Chiny stanowią z największych rynków dla dystrybucji produktów Apple, a popyt na gadżety firmy w tym kraju stale rośnie. Jednym z flagowych produktów marki jest iPad – tablet komputerowy.

Jednak Apple napotkał problem związany z prawami do nazwy „iPad” w Chinach.