Trademark Partners | 29 listopada, 2023 | Czas czytania: 4 minuty

Dlaczego i jak zastrzec znak towarowy w Chinach?

Ponad miliardowy rynek Chin, ze stale utrzymującą się tendencją rosnącą, stanowi istotną zachętę dla rodzimych przedsiębiorców planujących ekspansję za Wielki Mur. Współpraca z chińskimi partnerami to z jednej strony perspektywa atrakcyjnych zarobków i spełnienia aspiracji o globalnym przedsiębiorstwie, z drugiej zaś – szereg ryzyk wynikających ze specyfiki chińskiego rynku. Rozmaite firmy mogą napotkać liczne trudności już na etapie rejestracji znaku towarowego w Chinach. W tym artykule wyjaśniamy, jak ich uniknąć.

Dlaczego zastrzeżony znak towarowy jest tak istotny w Chinach?

Świadectwo ochronne na znak towarowy wydane przez chiński urząd patentowy sprawia jednocześnie, że przedsiębiorca staje się pełnoprawnym właścicielem marki. Rejestracja znaku towarowego chroni przed kradzieżą marki i jej bezpodstawnym użyciem przez osoby trzecie. Co jednak istotne, zgłoszenie znaku do ochrony jest wymagane do sprzedaży towarów na platformach e-commerce. Ważną korzyścią wynikająca z nabycia praw ochronnych do znaku jest bowiem fakt, że przedsiębiorstwo otrzymuje jednocześnie narzędzie do kontroli dystrybucji produktów opatrzonych swoim logo.

Więcej informacji o tym, dlaczego warto zarejestrować znak towarowy w Indiach, znajdziesz w naszym innym artykule.

Chiński urząd patentowy a znak towarowy. Zastrzeżenie krok po kroku

Aby zarejestrować znak towarowy w Chinach, należy w pierwszym kroku skontaktować się z profesjonalnym rzecznikiem patentowym i przygotować stosowny wniosek. Dalsza procedura rejestracji znaku towarowego zakłada kilka etapów:

  • w ciągu ok. 4 tygodni od daty złożenia wniosku o ochronę marki urząd patentowy nada sprawie numer rejestru przypisany do danego znaku towarowego;
  • po ok. 3-4 miesiącach urząd patentowy wyda wstępną decyzję w sprawie rejestracji znaku – wówczas możliwe są dwa scenariusze: wstępna akceptacja złożonego wniosku i jej publikacja w ogólnodostępnym newsletterze lub odmowa, w przypadku której przedsiębiorca ma prawo do odwołania w ramach oddzielnej procedury trwającej zazwyczaj od 9 do nawet 12 miesięcy;
  • po ok. 3 miesiącach od daty publikacji decyzji, jeśli nie wpłynął żaden skuteczny sprzeciw, urząd wyda postanowienie o rejestracji znaku towarowego w Chinach, a w ciągu kolejnych 4 tygodni przedsiębiorca otrzyma elektroniczne świadectwo rejestracji marki, poświadczające nadanie prawa ochronnego na znak.

Rzecznik patentowy w Chinach i jego rola

Jak wspomniano, do rejestracji znaku towarowego w Chinach niezbędna jest obecność wykwalifikowanego rzecznika patentowego. W przypadku zagranicznych przedsiębiorców Państwo Środka nie dopuszcza bowiem możliwości samodzielnego złożenia wniosku o ochronę znaku. Pośrednictwo profesjonalnego pełnomocnika jest konieczne do ustalenia prawidłowych klas i podklas produktów lub usług, które mają zostać objęte ochroną w Chinach. Wsparcie merytoryczne ze strony doświadczonego rzecznika to również gwarancja sporządzenia poprawnego wniosku i jego terminowego przedłożenia w chińskim urzędzie patentowym. Korzystając z pomocy profesjonalistów, można mieć zatem pewność, że cała procedura rejestracyjna przebiegnie sprawnie i bez niepożądanych trudności.

Znak towarowy zastrzeżony w Polsce. Czy jest chroniony w Chinach?

Znak towarowy zastrzeżony na terenie Polski lub Unii Europejskiej nie otrzymuje jednocześnie ochrony prawnej również w Chinach. W Państwie Środka można zgłosić znak do ochrony w ramach dwóch systemów: krajowego oraz międzynarodowego.

W przypadku rejestracji międzynarodowej w tzw. systemie madryckim, należy złożyć wniosek o rozszerzenie ochrony istniejącego znaku towarowego na teren Chin. Przedsiębiorca korzystający z tej ścieżki, przed rozpoczęciem procedury musi posiadać już zarejestrowany krajowy lub regionalny znak towarowy w urzędzie znajdującym się na terytorium systemu madryckiego (np. EUIPO). Co jednak istotne, procedura rejestracyjna w systemie międzynarodowym nie jest optymalnym rozwiązaniem w kontekście wskazania dokładnych produktów i usług ze standardowej listy produktów i usług ustalonej przez chiński urząd. To sprawia, że w praktycznym zastosowaniu skuteczniejszym, a przez to bardziej rekomendowanym rozwiązaniem jest rejestracja lokalna w Chinach.

Prawo ochronne na znak w Polsce i Chinach. Różnice i podobieństwa

Jedną z kluczowych różnic między prawodawstwem polskim i chińskim w zakresie ochrony znaków towarowych jest fakt, że w Państwie Środka obowiązuje tzw. zasada first to file, co oznacza, że w Chinach każdy ma prawo zgłosić do ochrony dowolny znak, a tamtejszy urząd przy rozpatrywaniu wniosków kieruje się kolejnością ich przedłożenia. Otwiera to szerokie pole do nadużyć, dlatego planując współpracę handlową z Chinami, należy zadbać odpowiednio wcześniej o ochronę swojego znaku towarowego – najlepiej jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem działalności.

Ważną różnicą pozostaje również okres rejestracji znaku towarowego w Polsce i w Chinach. W obu państwach trwa on 10 lat, jednak ochrona znaku towarowego w Polsce obowiązuje od momentu jego zgłoszenia, podczas gdy w Państwie Środka okres ochronny rozpoczyna się w dniu zarejestrowania marki.

Ochrona znaku towarowego w Polsce i w Chinach wykazuje jednak również podobieństwa. Dotyczą one m.in. możliwości zgłoszenia marki do ochrony zarówno przez osobę fizyczną, jak i prawną. Ponadto Chiny, podobnie jak Polska, stosują klasyfikację nicejską do grupowania towarów i usług zgłaszanych do ochrony.

Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego?

Koszt rejestracji znaku towarowego w Chinach zależy od kilku istotnych czynników, w tym przede wszystkim od liczby klas zgłoszonych do ochrony. Koszt jednej klasy to zwykle wydatek rzędu ok. 3000 zł, jednak ostateczna cena usługi rejestracji znaku określana jest indywidualnie i zależy od ilości zgłaszanych produktów i usług w klasie.

W Trademark Partners do każdego klienta podchodzimy w sposób kompleksowy: analizujemy sytuację konkretnej firmy, sprawdzamy, czy dana marka nie została już zgłoszona do ochrony w Chinach, a następnie przygotowujemy stosowny wniosek, nadzorując całą procedurę i odpowiadając za bieżącą komunikację z chińskimi urzędami.

Zastrzeżony znak towarowy – ile trwa cały proces?

Rejestracja znaku towarowego to czasochłonna procedura wymagająca skrupulatności i dopełnienia szeregu obowiązków. Wszystkie formalności – od momentu złożenia wniosku do chińskiego urzędu, do uzyskania świadectwa ochrony marki – zajmują co najmniej kilka miesięcy. To sprawia, że przedsiębiorcy, którzy planują biznes z Państwem Środka, powinni dopełnić tego obowiązku z odpowiednim wyprzedzeniem, jeszcze przed nawiązaniem współpracy z partnerami z Chin.

Infografika z egzotycznym widokiem - Czy warto rejestrować znak towarowy w Indiach?

Czy warto rejestrować znak towarowy w Indiach?

Azja to świetne i perspektywiczne miejsce do robienia biznesu. O tym nie trzeba przekonywać krajów ex-kolonizatorów, najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. Oni to wiedzą. Jest też druga grupa państw, mniej ekspansywnych, dla której przez długie dekady na ekonomicznej mapie świata Azja pozostawała jakby niewidzialna. Co najwyżej zwykło się uważać, że jeździ się tam na wakacje a […]

Infografika - czy rejestracja marki w Chinach jest ważna w Makau i w Hongkongu

Czy rejestracja marki w Chinach jest ważna w Makau i w Hongkongu?

Trwający kilka dekad spektakularny wzrost gospodarczy w Chinach nie umknął uwadze tysiącom ekspansywnych firm. Jedne przenosiły produkcję w ten tańszy wówczas region świata. Inni uruchamiali projekty eksportu za Wielki Mur. Są też firmy o najszerszym spojrzeniu na Azję, które dostrzegły Chinach przyczółek dalszej ekspansji azjatyckiej. Niezależnie od scenariusza, powodzenie stabilnego, długoterminowego biznesu w dużej mierze […]

SPAM z chińskiej kancelarii dot. twojego znaku towarowego

Chińska kancelaria SPAMuje twojego maila o twoim znaku towarowym? Nie wiesz czy to fejk? Przeczytaj, sporo tu wyjaśniamy.